Члени Асоціації

Прізвище Ім’я По батькові Посада Місце роботи
1. Авершин Володимир Матвійович директор ТОВ Агенство «Форто-5»
2. Авраменко В’ячеслав Леонідович зав.каф.технології пластичних мас і біологічно активних полімерів НТУ «ХПІ»
3. Акіменко Дмитро Олексійович нач.віллілу кадрів НТУ «ХПІ»
4. Акімов Олег Вікторович зав.каф.ливарного виробництва НТУ «ХПІ»
5. Александров Євген Євгенович професор кафедри інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин НТУ «ХПІ»
6. Алексеенко Микола Федорович директор ТОВ ІПП «ЕЛМАШ»
7. Алієв Елін Алі огли   ТОВ

«Еліт-Оіл»

8. Андрієв Андрій Вячеславович начальник житлово-експлуатаційного відділу НТУ «ХПІ»
9. Анциферова Олеся Олександрівна інженер І категорії кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ»
10. Артюшина Галина Петрівна нач.НМВдоговорної та практичної підготовки НТУ «ХПІ»
11. Багмут Олександр Григорович зав.каф.теоретичної та експериментальної фізики НТУ «ХПІ»
12. Байрачний Борис Іванович викладач каф. технічної електрохімії НТУ «ХПІ»
13. Березуцький В’ячеслав Володимирович зав.каф.охорони праці та навколишнього середовища НТУ «ХПІ»
14. Бойко Анатолій Володимирович зав. кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ»
15. Болюх Володимир Федорович професор кафедри загальної електротехніки НТУ «ХПІ»
16. Бондаренко Володимир Омелянович зав.каф.передача електричної енергії НТУ «ХПІ»
17. Бреславський Дмитро Васильович зав. каф. систем і процесів управління НТУ «ХПІ»
18. Булавін Віктор Іванович зав.каф.загальної та неорганічної хімії НТУ «ХПІ»
19. Васенко Людмила Анатоліївна доцент каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
20. Ведь Валерій Євгенович зам.зав.каф.інтегрованих технології, процесів і апаратів НТУ «ХПІ»
21. Ведь Марина Віталіївна професор кафедри загальної та неорганічної хімії НТУ «ХПІ»
22. Велієв Ельдар Ісмаіл огли проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»
23. Воінов Володимир Володимирович декан електромашинобудівного факультету НТУ «ХПІ»
24. Волонцевич Дмитро Олегович зав.каф. інформаційних технології та систем колісних і гусеничних машин НТУ «ХПІ»
25. Гаврилюк Юрій  Романович заст.декана факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ»
26. Гаврись Олександр Миколайович декан факультету бізнесу та фінансів НТУ «ХПІ»
27. Гамаюн Ігор Петрович декан факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії НТУ «ХПІ»
28. Ганжа Антон Миколайович зав.каф.теплотехніки та енергоефективних технологій НТУ «ХПІ»
29. Ганніч  Наталя Миколаївна інженер каф. комп’ютерної математики та математичного моделювання НТУ «ХПІ»
30. Гапон Анатолій Іванович декан факультету автоматики та приладобудування НТУ «ХПІ»
31. Гасанов Магомедємін Ісамагомедович проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»
32. Гладкий Петро Максимович зав.каф. гідропневмоавтоматики і гідроприводу НТУ «ХПІ»
33. Гладкий Федір Федорович зав.каф.технології жирів та продуктiв бродiння НТУ «ХПІ»
34. Глинько Олексій Ігорович провідний інженер Палацу студентів НТУ «ХПІ
35. Годлевський Михайло Дмитрович зав.каф.програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ»
36. Гомон Андрій Михайлович доцент каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
37. Гончаров Олександр Андрійович начальник відділу міжнародних зв’язків НТУ «ХПІ»
38. Горкунов Борис Митрофанович професор каф. інформаційно-вимірювальних технологій і систем НТУ «ХПІ»
39. Грабченко Анатолій Іванович зав.каф. інтегрованих технологій машинобудування НТУ «ХПІ»
40. Григоров Володимир Іванович керівник Харківський коксовий завод
41. Григоров Отто Володимирович зав.каф.підйомно-транспортних машин і обладнання НТУ «ХПІ»
42. Гринь Григорій Іванович професор каф. хімічних технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ «ХПІ»
43. Губський Сергій Олександрович доцент каф.підйомно-транспортних машин і обладнання НТУ «ХПІ»
44. Гурин Анатолій Григорович зав. каф. електроізоляційної та кабельної техніки НТУ «ХПІ»
45. Гурин Савелій Георгійович директор ЗАТ «Червоний Хімік»
46. Данько Володимир Григорович зав.каф. загальної електротехніки НТУ «ХПІ»
47. Дашкевич Олександр Сергійович професор, на пенсії НТУ «ХПІ»
48. Димко Єгор Павлович заступник начальника експлуатаційного відділу НТУ «ХПІ»
49. Дмитриєвський Юрій Володимирович   НТУ «ХПІ»
50. Дмитрик Віталій Володимирович зав.каф. зварювання НТУ «ХПІ»
51. Додунеков Георги Николов приватний підприємець
52. Домнін Ігор Феліксович директор інституту «Іоносфера» НТУ «ХПІ»
53. Домнін Фелікс Аркадійович професор,на пенсії НТУ «ХПІ»
54. Дяченко Олена Валеріївна викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
55. Єпіфанов Віталій Валерійович навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту, директор НТУ «ХПІ»
56. Єфімов Олександр В’ячеславович зав.каф.парогенераторобудування НТУ «ХПІ»
57. Жданов Олександр Андрійович депутат Харківської міської ради, голова Наглядової ради ПАТ «ФЕД» у минулому Харківська міська рада, ПАТ «ФЕД»
58. Жукова Олена Михайлівна голова правління ПАО «МЕГАБАНК»
59.              З Заверющенко Микола Петрович ст.викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
60. Заіка Едуард Ілліч декан центру заочного навчання НТУ «ХПІ»
61. Зайцев Юрій Іванович проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»
62. Заковоротний Олександр Юрійович вчений секретар НТУ «ХПІ»
63. Заполовський Микола Йосипович декан факультету комп`ютерно-інформаційних технологій НТУ «ХПІ»
64. Заруба Віктор Якович декан факультету економічної інформатики та менеджменту НТУ «ХПІ»
65. Землянська Світлана Петрівна провідний редактор газети «Політехнік» НТУ «ХПІ»
66. Зімненко Володимир Григорович директор студмістечка НТУ «ХПІ»
67. Золотарьов Володимир Михайлович генеральний директор ПАТ “Завод Південкабель
68. Каверцев Валерій Леонідович доцент каф. парогенераторобудування НТУ «ХПІ»
69. Казаков Валентин Васильович екс-голова правління Сєверодонецького об’єднання Азот Мер Сєвєродонецька
70. Камчатна-Степанова Катерина Валеріївна інженер І категорії НДЧ НТУ «ХПІ»
71. Камчатний Валерій Григорович народний депутат України 5,6 скликань
72. Капусник Ігор Вадимович Директор Департаменту екології та природних ресурсів Хар. обласної державної адм. Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації.
73. Качанов Петро Олексійович зав.каф.автоматики та управління в технічних системах НТУ «ХПІ»
74. Кіпенський Андрій Володимирович декан факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ»
75. Клепіков Володимир Борисович зав. каф. автоматизованих електромеханічних систем НТУ «ХПІ»
76. Клещов Микола Федосович професор каф.бiотехнологiї, біофізики та аналітичної хiмiї НТУ «ХПІ»
77. Клименко Борис Володимирович зав.каф.електричних апаратів НТУ «ХПІ»
78. Клячін Анатолій Опанасович диспечерська НТУ «ХПІ»
79. Коваленко Алла Арестівна генеральний директор «Харківська бісквітна фабрика»
80. Коваленко Валентин Олександрович зав.каф. підйомно-транспортні машини і обладнання НТУ «ХПІ»
81. Ковальов Євген Тихонович директор ДП«УХИМ»
82. Кондрашов Сергій Іванович зав.каф. інформаційно-вимірювальних технологій і систем НТУ «ХПІ»
83. Конкін Валерій Миколайович навчально-науковий інженерно-фізичний інститут, директор НТУ «ХПІ»
84. Космачов Сергій Михайлович декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ»
85. Костик Катерина Олександрівна доцент каф.техн.наук, каф.ливарного виробництва НТУ «ХПІ»
86. Котелевець Катерина Вікторівна викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
87. Кошовец Микола Володимирович голова правління ПАТ»Сєвєродонецький ОРГХИМ»
88. Кравець Валерій Олексійович професор кафедри систем інформації НТУ «ХПІ»
89. Кравченко Володимир Іванович директор (НДПКІ) Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту “Молнія” НТУ «ХПІ»
90. Кривобок Руслан Вікторович заст.нач.НДЧ НТУ «ХПІ»
91. Кривицький Володимир Володимирович голова правління ПАТ «Укргідропроект
92. Кримець Оксана Михайлівна доцент каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
93. Кричковська Лідія Василівна зав.каф.органічного синтезу і нанотехнологій НТУ «ХПІ»
94. Кудій Дмитро Анатолійович декан факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ»
95. Куниця Катерина Вікторівна старший викладач Харківський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ
96. Куценко Олександр Сергійович зав.каф. системного аналізу і управління НТУ «ХПІ»
97. Лаврик Віра Іванівна заступник голови сумської обласної ради Сумська обласна рада
98. Лазуренко Олександр Павлович декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»
99. Лапузіна Олена Миколаївна зав.каф.природних наук НТУ «ХПІ»
100. Ларін Олексій Олександрович проф.каф.динаміка та міцність НТУ «ХПІ»
101. Ларка Микола Іванович зам.декана економічного факультету НТУ «ХПІ»
102. Лещенко Сергій Анатолійович декан факультету технології неорганічних речови НТУ «ХПІ»
103. Лісачук Георгій Вікторович начальник НДЧ НТУ «ХПІ»
104. Лінник Євген Васильович молодший винахідник пенсіонер
105. Литвиненко Ігор Іванович на песії (каф.автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу) НТУ «ХПІ»
106. Лобойко Олексій Якович зав.каф. хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ «ХПІ»
107. Луб’яний Леонід Захарович професор каф. технічної кріофізики НТУ «ХПІ»
108. Лухіна Марина Юріївна ст.викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
109. Львов Геннадій Іванович зав.каф.динаміки та міцності машин НТУ «ХПІ»
110. Любчик Леонід Михайлович зав.каф.комп’ютерної математики та математичного моделювання НТУ «ХПІ»
111. Малихін Сергій Володимирович зав.каф.фізики та напівпровідників НТУ «ХПІ»
112. Манойленко Олександр Володимирович навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, директор НТУ «ХПІ»
113. Мартиненко Валерій Владленович директор з наукової роботи ВАТ «УкрНДІВ им. Бережного»
114. Марченко Андрій Петрович проректор з наукової роботи, зав.каф. двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ»
115. Мацевитий Юрій Михайлович директор Інститут проблем машинобудування (ІПМаш) ім. А. Н. Підгорного НАН України.
116. Мєтельов Володимир Олександрович асистент каф.комп’ютерного моделювання та систем НТУ «ХПІ»
117. Мілих Володимир  Іванович зав.каф.електричних машин НТУ «ХПІ»
118. Мірошниченко Денис Вікторович зав.каф. технології переробки нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ
119. Мигущенко Руслан Павлович проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»
120. Молчанов Володимир Іванович в минулому директор НИОХИМ НИОХИМ
121. Молчанова Юлія Юріївна начальник юридичного відділу НТУ «ХПІ»
122. Морачковський Олег Костянтинович зав.каф.теоретичної механіки НТУ «ХПІ»
123. Мостовий Сергій Петрович заступник начальника НДЧ НТУ «ХПІ»
124. Нагайцева Ніна Іванівна факультет міжнародної освіти, каф.природних наук, проф. НТУ «ХПІ»
125. Нагорний Андрій Олегович доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ»
126. Некрасов Олександр Павлович декан факультету технології органічних речовин НТУ «ХПІ»
127. Немерцова Олена Євгенівна ст.викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
128. Огурєєва Ірина Андріївна ст. викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
129. Омельяненко Віктор Іванович зав. каф. електричного транспорту та тепловозобудування НТУ «ХПІ»
130. Орлова Тетяна Олександрівна інженер І категорії НДЧ НТУ «ХПІ»
131. Павлова Галина Дмитрівна доцент каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
132. Паршина Ніна Оганесівна ст.викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
133. Пашко Тетяна Дмитрівна методист навчального відділу НТУ «ХПІ»
134. Перевалова Людмила Вікторівна зав.каф.права НТУ «ХПІ»
135. Перерва Петро Григорович декан економічного факультету НТУ «ХПІ»
136. Пермяков Олександр Анатолійович зав.каф.технології машинобудування та металорізальних верстатів НТУ «ХПІ»
137. Петренко Микола Якович доцент каф. електричних машин НТУ «ХПІ»
138. Петренко Надія Олександрівна професор каф.підйомно-транспортних машин і обладнання НТУ «ХПІ»
139. Пивовар Алла Степанівна ген.директор АКБ Укргазбанк
140. Пивовар Олександр Вікторович Управління Служби безпеки України
141. Писарська Наталія Віталіївна ст.викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
142. Плаксій Юрій Андрійович професор каф. системи і процеси управління НТУ «ХПІ»
143. Плєснецов Юрій  Олександрович зав.каф. обробки металів тиском НТУ «ХПІ»
144. Погрібний Микола Андрійович декан механіко-технологічного факультету НТУ «ХПІ»
145. Подустов Михайло Олексійович зав.каф.автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу НТУ «ХПІ»
146. Полянська Ірина Валентинівна доцент каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
147. Пономаренко Жанна Володимирівна бухгалтер НТУ «ХПІ»
148. Порошин Сергій Михайлович зав.каф. мультимедійних інформаційних технології та систем НТУ «ХПІ»
149. Потетенко Олег  Васильович професор каф.гідравлічних машин НТУ «ХПІ»
150. Путнокі Олександр Юліусович перший заступник голови правління, технічний директор ВАТ «Запорізький металургійний комбінат» Запоріжсталь»
151. Раскін Лев Григорович зав.каф.комп’ютерного моніторингу і логістики НТУ «ХПІ»
152. Рассоха Олексій Миколайович декан факультету інтегрованих технології та хімічної техніки НТУ «ХПІ»
153. Резинкін Олег Лук’янович зав.каф.теоретичних основ електротехніки НТУ «ХПІ»
154. Ренкер Альбрехт   директор департамента по логистике Dykerhoff
155. Рищенко Михайло Іванович зав. каф. технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ»
156. Рищенко Ігор Михайлович Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії, директор НТУ «ХПІ»
157. Розова Олена Володимирівна зав.лабораторією інформаційно-обчислювального центру, керівник центру медіакомунікацій НТУ «ХПІ»
158. Романовський Олександр Георгійович зав.каф. педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ»
159. Рубаненко Леонід Іванович голова правління консалтингова група «Рубаненко і партнери»
160. Сабадир Галина Іванівна ст.викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
161. Саленков Володимир Юрійович «Vovatanya» Gallery
162. Салєєва Антоніна Денисівна директор український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності
163. Самородов Вадим Борисович зав.каф.автомобіле і тракторобудування НТУ «ХПІ»
164. Сахненко Микола Дмитрович зав.каф.фізичної хімії НТУ «ХПІ»
165. Свіргун Володимир Петрович доцент  каф.підйомно-транспортних машин і обладнання НТУ «ХПІ»
166. Севидова Олена Костянтинівна кафедра інтегрованих технологій машинобудування НТУ «ХПІ»
167. Семененко Лариса Петрівна директор Науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»
168. Семенов Олександр Володимирович зав.каф.фізики НТУ «ХПІ»
169. Семенов Сергій Геннадійович зав.каф.обчислювальна техніка та програмування НТУ «ХПІ»
170. Сіренко Микола Миколайович керівник ЦДДП НТУ «ХПІ»
171. Скляр Володимир Миколайович зав.каф.історії науки і техніки НТУ «ХПІ»
172. Слободський Станіслав Олександрович зав.каф.технологій переробки нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ»
173. Снігурова Ірина Іванівна ст.викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
174. Снігурова Тетяна Олексіївна зав.каф.гуманітарних наук НТУ «ХПІ»
175. Соболь Олег Валентинович зав.каф.матеріалознавства НТУ «ХПІ»
176. Сокол Євген Іванович ректор НТУ»ХПІ», зав. каф. промислової і біомедичної електроніки НТУ «ХПІ»
177. Соколенко Володимир Анатолійович професор кафедра менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ»
178. Соловйов Василь Пилипович
179. Солощук  Михайло Миколайович зав.каф.інформатики та інтелектуальної власності , директор Міжгалузевого інституту післядипломної освіти НТУ»ХПІ» НТУ «ХПІ»
180. Сталінський Дмитро Віталійович генеральний директор ДП»УкрНТЦ Енергосталь»
181. Станкевич Анатолій Іванович Голова правління Пат «Харків Онлайн»
182. Степанов Михайло Сергійович декан машинобудівного факультету НТУ «ХПІ»
183. Степанова Галина Петрівна директор ТОВ «Дизайн та імідж»
184. Степанова Ірина Ігорівна доц.каф.загальної та неорганічної хімії НТУ «ХПІ»
185. Стрижак Всеволод Вікторович доцент каф.підйомно-транспортних машин і обладнання НТУ «ХПІ
186. Стрижак Мар’яна Георгіївна доцент каф.підйомно-транспортних машин і обладнання НТУ «ХПІ
187. Суботін Віктор Георгійович голова правління ВАТ Турбоатом
188. Сухопар Василь Федорович ст.викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
189. Сухоруков Віктор Анатолійович доцент каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
190. Сучков Григорій Михайлович зав.каф.приладів і методів неруйнівного контролю НТУ «ХПІ»
191. Тарасенко Микола Олексійович декан енергомашинобудівного факультету НТУ «ХПІ»
192. Тарароєв Яків Володимирович зав.каф. філософії НТУ «ХПІ»
193. Терещенко Любов Яківна доцент каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
194. Тижненко Леонід Петрович зав. науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи НТУ «ХПІ»
195. Ткачук Микола Анатолійович зав. каф. теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин НТУ «ХПІ»
196. Товажнянський Леонід Леонідович радник ректора, Почесний ректор НТУ «ХПІ»
197. Томашевський Роман Сергійович навчально-науковий інститут енергетики,електроніки та електромеханіки, директор НТУ «ХПІ»
198. Турчин Ольга Володимирівна асистент каф.підйомно-транспортних машин і обладнання НТУ «ХПІ»
199. Тюпа Ігор Васильович декан факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ»
200. Фанг Мочинь   School of Agriculture and Biologi, SJTU, директор Школа сільського господарства та біології
201. Федоріщева Тетяна Петрівна інженер І категорії вченої ради НДЧ НТУ «ХПІ»
202. Фик Ілля Михайлович зав.каф.добування нафти, газу та конденсату НТУ «ХПІ»
203. Фішер Ханс-Бертрам   Banhaus-Universitat Weimar  Німеччина  
204. Фомін Анатолій Йосипович голова профспілкової організації співробітників НТУ «ХПІ»
205. Хавін Валерій Львович зав.каф. опори матеріалів НТУ «ХПІ»
206. Хрипунов Геннадій Семенович проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»
207. Христофоров Анатолій  Ілліч професор кафедри зварювання. НТУ «ХПІ»
208. Цебренко Максим В’ячеславович ст.викладач  каф.підйомно-транспортних машин і обладнання НТУ «ХПІ»
209. Чаплигіна Катерина Вікторівна методист навчального відділу НТУ «ХПІ»
210. Чеботарьов Микола Корнійович ст.викладач каф.педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ»
211. Чернявська Світлана Миколаївна зав.каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
212. Шамардіна Віра Миколаївна декан немецько технічного факультету НТУ «ХПІ»
213. Шапорев Валерій Павлович зав.каф.хімічної техніки та промислової екологiї НТУ «ХПІ»
214. Шаронова Наталія Валеріївна зав.каф. інтелектуальних комп’ютерних систем НТУ «ХПІ»
215. Шевченко Валентина Федорівна доцент каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
216. Шоман Ольга Вікторівна зав.каф. геометричного моделювання та комп’ютерної графіки НТУ «ХПІ»
217. Штефан Вікторія Володимирівна завідувач аспірантури НТУ «ХПІ»
218. Шустіков Валентин Іванович зав.каф. органічна хімії, біохімії та мікробіології НТУ «ХПІ»
219. Щетинін Віктор Павлович керівник Центра нових інформаційних технологій НТУ «ХПІ»
220. Шокуров Олександр Володимирович ст.викладач каф. української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»
221. Юдин Юрій Олексійович професор каф.турбінобудування НТУ «ХПІ»
222. Юрченко Олександр Анатолійович секретар ЦПК НТУ «ХПІ»
223. Юшко Олексій Володимирович зав.каф.физ.воспитання НТУ «ХПІ»
224. Яковлєв Анатолій Іванович зав. каф.економіки та маркетингу НТУ «ХПІ»