Для бажаючих вступити до складу Громадської організації
«Асоціація випускників Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

надаємо зразок заяви-анкети, що надається при вступі. Заява-анкета заповнюється та друкується на одному аркуші формату А4 з двох сторін.

Завантажити анкету

1

Завантажити анкету