Відбулася позачергова конференція №3 громадської організації «Асоціація випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

15167725_222736368149984_5510365315511250209_o15194445_222736698149951_3443946820368622752_odsc_8232dsc_8193

25 листопада 2016 року  відбулася позачергова конференція громадської організації «Асоціація випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Конференцію відкрив Голова Асоціації, ректор НТУ «ХПІ» професор Є.  І.  Сокол, який проінформував про причини скликання позачергової конференції.

На пропозицію головуючого учасники конференції вшанували пам’ять померлого члена Правління Асоціації, проректора з науково-педагогічної роботи університету Сакари  Ю.  Д.

Конференція розглянула наступний порядок денний:

Про зміни до Статуту громадської організації «Асоціація випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

З цього питання виступив Виконавчий директор Правління – В. Г.  Камчатний, доповідь якого додається.

Конференція одноголосно ухвалила наступне рішення:

  1. Внести зміни до Статуту громадської організації «Асоціація випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» виклавши його в новій редакції (додається).
  2. Уповноважити на підписання нової редакції Статуту Голову організації Сокола Є. І.
  3. Уповноважити на підписання протоколу конференції головуючого на конференції Сокола Є. І. та секретаря конференції Камчатного В. Г.

Нова редакція Статуту розміщена на сайті Асоціації випускників, для ознайомлення. Вона набуде чинність після завершення необхідних реєстраційних процедур.

Доповідь Виконавчого директора Правління ГО «Асоціація випускників НТУ «ХПІ» В. Г. Камчатного з питання порядку денного «Про зміни до Статуту громадської організації «Асоціація випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Шановні учасники конференції!

Необхідність внесення змін до Статуту нашої організації виникла в зв’язку з наступними обставинами.

Як відомо, наша організація створена як неприбуткова, що дає можливість не сплачувати податок на прибуток, а всі отримані кошти витрачати на статутні цілі. Попри це, податкове законодавство дещо змінилося. Так, статтею 133 Податкового кодексу встановлено перелік умов, за яких організація набуває статусу неприбуткової та вноситься до відповідного реєстру. Кабінетом Міністрів України прийнято відповідну постанову від 13 липня 2016 р. №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення Реєстру».

Зокрема, мова йде про неможливість розподілу коштів організації між її членами, окрім витрат на оплату праці та соціальні нарахування. Також, встановлено норму, за якої у разі припинення неприбуткової організації у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення належне майно направляється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

Зазначені нормативні акти вимагають практично дослівного формулювання таких ознак у Статутах неприбуткових організацій та приведення Статутів у відповідність до цього терміном до 1 січня 2017 р. Внаслідок цього, з метою збереження Асоціації в реєстрі неприбуткових організацій, потребує відповідної корекції наш Статут.

Окрім того змінилося законодавства щодо громадських організацій. Нагадаю, що наш Статут містить посилання на Закон України «Про об’єднання громадян», що втратив чинність у 2013 р. Замість нього прийнято закон «Про громадські об’єднання», який вимагає врахування значної низки його положень у Статуті.

Також за рішенням Харківської міськради у цьому році відбулася зміна назви вулиці, за якою зареєстрована наша організація, а саме – Кирпичова замість Фрунзе.

Всі ці зміни враховано у проекті нової редакції Статуту, над яким працювала відповідна робоча група. Зокрема, встановлено два варіанти повної назви організації замість трьох, а саме українською та англійською мовами. До тексту введено скорочену назву організації, а саме – ГО «Асоціація випускників НТУ «ХПІ». Уточнені цілі та завдання Асоціації, права та обов’язки організації та її членів, повноваження та терміни дії органів управління та контролю, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності керівних органів тощо.

На підставі 12-річного досвіду існування Асоціації встановлено 5- річний термін дії органів управління та контролю та, відповідно, термінів скликання чергових конференцій. Змінено юридичну адресу. Також внесено певні зміни редакційного характеру, уточнення та доповнення тощо. Статут у цілому став більш демократичним.

Пропозиція, внесена на минулій Конференції, що стосувалася зміни назви посади керівника Асоціації з Голови на Президента не знайшла підтримки у Правління. Ми вважаємо, що існуюча назва є більш прийнятною як з точки зору традицій діяльності аналогічних українських організацій, так і з огляду на норми скромності.

Проект Статуту пройшов юридичну експертизу, був заздалегідь розміщений на сайті Асоціації для ознайомлення всіма бажаючими та обговорений на засіданні Правління. Додаткових пропозицій до тексту Статуту не надійшло. Пропонується затвердити Статут у новій редакції.

Дякую за увагу та готовий відповісти на можливі запитання.

Рекомендовані статті